Ciepłylolo

23 teksty – auto­rem jest Ciepłylo­lo.

FOR you my ....

Biegnąc po omacku
Mi­jając ce­le kolejne
Ręką pacnęłaś mnie w głowę
Zatrzymanie
W zgiełku stałym
Spoj­rzałem w oczy two­je
Zat­rzy­małaś wzrok swój na chwi­le
Dla ciebie krótką
A wiec mój skarbie
Że dla mnie było to całe życie 

wiersz • 24 października 2017, 04:00

W podzięce

Nau­czyłaś mnie wielu gier
Mo­ja da­mo kier
Po­kazy­wać pier­wszą kartę
Gdy in­ne nie są te­go war­te
Ta­sując uczucia
Dla lep­sze­go samopoczucia
A na ko­niec ta­lię przełożę
By dzieliła ze mną łoże
I za­bierasz je­dyną kartę wyłożoną
By wsunąć w ta­lie nieskończoną 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 lipca 2017, 10:38

Łatwiej we dwoje

Mądre dziew­czę truchtając cicho
Blis­ko krawędzi
Miękkim sze­les­tem stóp
Wyz­naczyła szlak skrajny
Nikt nie chce się tam wspiąć
Jes­tem z dru­giej strony
Spoglądam w oczy
Mówię uważaj
Mi­mo złej ścieżki
Będę przy Tobie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 lipca 2017, 22:17

Dając wszys­tko dru­giej oso­bie tak wiele za­biera­my odchodząc. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 6 marca 2017, 16:34

* * *

Wspólna miłość
Wspólne cier­pienie
Wspólne życie
Kocham 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 listopada 2016, 05:06

Nie myl

Ko­lej­ny wers
Oczu blask
Spoj­rze­nie Twoje
I ja
Od­bi­cie pełne
Uj­rza­na twarz
Moja?
Nie koniecznie
Lecz wyglądam w Twych oczach
Pięknie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 października 2016, 01:37

Brak żetonu

W łzach wy­biegła w stronę deszczu
Pop­la­miona suk­nia cała
W za­war­tości ciało miała
Suk­nia jak ściera
Ciało jak­by umiera
Wy­piorę ci kiece
Do pral­ni po­lecę
Od­pla­mia­cza trochę użyję
I ciało twe obmyje
Po­wiem ci więcej
Pop­la­miłaś mi ręce
Te­raz rozumiem
Też sam od­myć nie umiem
Po­mogę to­bie a ty mi
Wyjść przez te zam­knięte drzwi 

wiersz • 26 czerwca 2016, 01:55

Autoportret

Znów spokojnie
Od­najduję od­dech
Składam myśli
Wyr­wa­ne serce
Łatam
Zak­le­jam sza­re barwy
Kolorami
Czar­ne myśli
Przemaluję
Na­rysu­je nową drogę
Pa­nując nad dziełem
Przek­reśle straty
Ule­pię od nowa
Siebie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2016, 01:50

Wierze, że ty w to wierzysz szczerze też...

Umierając po­woli odżywa
Żyjąc po trochu tak bywa
Umiera
Aż znów się pozbiera
Czy­ta jak z nut
Szyb­ko tracąc swój grunt
Nie słucha rad
Więc ut­ra­ciła ład
Dra­mat utworzy
I się ukorzy
Lecz gdy odżyje
Znów się upije
I kiedyś umrze
Lub przeżyje
Nie jedną piękną chwile
Al­bo dwie
I którą stronę wybierze
Da­lej w nią wierze 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 czerwca 2016, 00:35

My

Pat­rzę na was i na siebie
Słucham słów
Żyjąc w niebie
Cze­mu mnie py­tasz dlaczego
Po co mi to robisz
Ja tyl­ko obserwuje
Lecz pa­miętaj o mnie
Wzrok od­wrócisz
I brak spoj­rze­nia się wkra­da
Tańczmy więc ślepo 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2016, 12:34
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Ciepłylolo

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

26 października 2017, 09:31Whitename sko­men­to­wał tek­st W podzięce

24 października 2017, 04:04Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st W podzięce

24 października 2017, 04:00Ciepłylolo do­dał no­wy tek­st FOR you my ....  

27 lipca 2017, 12:21Whitename sko­men­to­wał tek­st W podzięce

27 lipca 2017, 10:52Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st „– To wódka? – [...]

27 lipca 2017, 10:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W podzięce

25 lipca 2017, 10:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Łatwiej we dwo­je

25 lipca 2017, 09:59Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Łatwiej we dwo­je

25 lipca 2017, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Łatwiej we dwo­je

25 lipca 2017, 09:58Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Łatwiej we dwo­je